ตลกร้าย

posted on 20 May 2012 15:32 by lokseetao in Notion
 
ยามที่เธอต่อสู้ยืนยันตัวตนของเธอบนโลกใบนี้
ไม่ว่าต้องแลกด้วยความเจ็บปวดขนาดไหน
หรือบางทีมันอาจมากจนถึงเธอต้องยอมแลกด้วยชีวิต
สุดท้ายถ้าเธอทำได้ เธอจะไปอยู่ในหนังสือเรียนของคนรุ่นหลัง
วิชาประวัติศาสตร์ วิชาที่ก็ไม่ว่าเด็กรุ่นไหนต่างก็ไม่อยากเรียน
 
... - ตลกร้าย -
 

Comment

Comment:

Tweet