กรอบของอิสรภาพ

posted on 29 Apr 2012 00:54 by lokseetao in Notion

อิสรภาพต้องการกรอบ
เมื่อมีกรอบ เราถึงเรียกว่า มี อิสรภาพ
หากไม่มีกรอบ...
พื้นที่อิสรภาพที่เห็นกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

คือ... ความโดดเดี่ยว
 
กรอบ และ อิสรภาพ คือ ความหมายประกอบเป็นหนึ่งเดียวกัน
อิสรภาพเรียกร้องกรอบ...

การสร้างสรรค์คือ ภาวะสมดุลของการหลุดกรอบ
(สมดุลระหว่างกรอบและการแหกกฎ)
สิ่งที่เราเรียกว่า การสร้างสรรค์ นั้นคือ "สมดุล"
 
[Frame & Freedom]
 

Comment

Comment:

Tweet

2, dr olivier ameisen baclofen,

#30 By mioJiYLbP (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-01 06:10

1, zithromax,

#29 By oTvgOeLZQLMCnel (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-23 07:43

1, accutane,

#28 By EyoNIJRXFq (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-13 22:43

1, buy baclofen,

#27 By yEtmEJMxRe (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-08 06:12

1, diflucan,

#26 By LmTDnzEvADMfaWiyq (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-02 15:45