เจ็บปวด กับ เสียใจ

posted on 28 Apr 2012 15:32 by lokseetao in Notion
 
หากใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการกลัวที่จะสูญเสีย
เธอก็ได้สูญเสียมันไปแล้ว...
หากใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการกลัวการเจ็บปวด
เธอก็ได้เจ็บปวดไปแล้ว(กับทั้งชีวิตที่เหลือ)

การจะดำรงอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บปวด " เป็นไปไม่ได้ "
ดำรงอยู่อย่างไม่ต้อง เสียใจ/เสียดาย
มันอาจจะเป็นหนทางที่ "เป็นไปได้" ดีที่สุด...
(แม้มันจะเจ็บปวดก็ตาม)

Comment

Comment:

Tweet

คมค่ะHot!

#2 By llsllAku on 2012-04-28 16:55

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By SugusOrange on 2012-04-28 15:42