ลูกบุญธรรม

posted on 16 Apr 2012 01:35 by lokseetao in Notion
 
หากเธอเป็นลูกบุญธรรม...

จงรู้เอาไว้ว่าเธอเกิดขึ้นจาก ความรัก 100%

มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก 

ไม่ได้มีคุณค่าน้อยไปกว่าลูกแท้ๆเลย
 
หากคิดดูให้ดี มันบริสุทธิ์เสียยิ่งกว่าอีก...
 
 
- ความรัก 100% -
 
 

 คำพูดนี้ได้ยินจากไหนก็ไม่รู้ แต่ขอบคุณมากครับ

Comment

Comment:

Tweet