ฝันกลางวัน

posted on 08 Mar 2012 00:26 by lokseetao in Notion

ในโลกสี่เหลี่ยมที่ใครไม่รู้สร้างขึ้นมา...

กับกล่องซีเมนต์บรรจุความอ้างว้างในเมืองใหญ่
ตามหาที่พักหัวใจอันอ่อนล้า
ตราบจนสิ้นแสงนิททราของวัน
ฉันตื่นขึ้นมาจากฝัน
ที่ที่เดียวที่ความปรารถนาของฉัน
จะเป็นจริงได้...

"ฉันฝันกลางวัน"
 
/แต่มันก็ช่วยไม่ได้ ที่มันก็สนุก และ จะอยู่ในโลกของความฝันบ้าง
ผิดหรือ หากมันแค่ "บ้าง" 

Comment

Comment:

Tweet