คำถาม/คำตอบ

posted on 03 Mar 2012 16:19 by lokseetao in Notion
 
ในความเป็นเด็ก(น้อย)
มีคำตอบเดียว
สำหรับหลายคำถาม...
 
 
,,,,,,,,
,,,,
,,
,
 

ในความเป็นผู้ใหญ่
มีคำตอบหลากหลาย
ของคำถามเดียว...
 
 
 
(ยิ่งเห็นโลกมากเท่าไหร่ เธอจะยิ่งเห็นว่าโลกไม่ใช่ของเธอแค่คนเดียว
ยังมีความหลากหลายที่ ซึ่งยังคงความงดงาม เลิกตัดสินเพียงแค่ถูกหรือผิด
เพียงแค่ขาวหรือดำ เข้าใจมันให้ได้ทุกด้าน เธอจะเห็นความงาม...
ทุกอย่างคือความหมายอีกด้านของกันและกัน)
 
 
 
 
RIP แด่การศึกษาไทย... 

Comment

Comment:

Tweet

RIP แด่ระบบการศึกษาด้วยคน Hot!

#1 By It's a ployd on 2012-03-03 16:41