เพศสภาพ

posted on 01 Mar 2012 00:52 by lokseetao in Notion
 
 
พระเจ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ท่านมีเพศสภาพเป็นอะไร...
 
 
บางที ท่านอาจไร้เพศ....?
แล้วท่านสร้างผู้ชายและหญิง?
มัน irony หรือเปล่า
 
เธอชอบพูดว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง
เธออาจเห็นบางคน... คนบางคน...
บางคน.... บางคน...???....
เธอจะบอกว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างงั้นหรือ
ในเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง...
 

พระเจ้าสร้างเขามาทั้งหมด
เคารพการสร้างสรรค์ของพระเจ้า
อย่าโทษตัวเอง
อย่าโทษตัวเอง
 
 
พระเจ้าสร้างสรรค์สิ่งงดงาม 
จงค้นหาความงามในตัวเอง...
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 09:45

พอใจในสิ่งเป็น surprised smile Hot!

#1 By It's a ployd on 2012-03-03 16:42